میکروبلیدینگ ابرو یکی از روش های نیمه دائم ارایشی محسوب می شود که برای بر طرف کردن عیوب ابرو و همچنین برای پرحجم تر نشان دادن ابرو به کار می رود.مهارت متخصص و کیفیت ابزار برای انجام میکروبلیدینگ بسیار اهمیت دارد.یکروبلیدینگ از جمله اقدامات زیبایی به شمار می رود که از طریق آن میتوان حجم ابرو ها را بیشتر نشان داد. میکروبلیدینگ یک روش نیمه دائم است که در آن با استفاده از دستگاه مخصوصی رنگ‌دانه متناسب با رنگ‌ پوست را به زیر پوست منتقل می کنند و خطوطی روی ابرو ایجاد می کنند.

میتوانید با خئاندم مقاله میکروبلیدینگ اطلاعات کامل و بیشتری در این مورد به دست آورید.